BHAGAVADGÍTA

čtení z překladu Svetislava Kostiće Sangít Kuti

BHAGAVADGÍTA 1. zpěv Adžunavišáda aneb skleslost Ardrdžunova před bojem (9:56)

BHAGAVADGÍTA 2. zpěv – Sánkhjajóga aneb o rozvážnosti (17:17)

BHAGAVADGÍTA 3. zpěv – Karmajóga aneb o sebekázni činem (10:45)

BHAGAVADGÍTA 4. zpěv – Džňánajóga aneb o cestě poznání (11:06)

BHAGAVADGÍTA 5. zpěv – Sannjása aneb o odříkání (7:49)

BHAGAVADGÍTA 6. zpěv – DHJÁNA aneb o rozjímání (11:24)

BHAGAVADGÍTA 7. zpěv – DŽŇÁNAVIDŽŇÁNAJÓGA – aneb o poznání moudrých (8:08)

BHAGAVADGÍTA 8. zpěv – AKŠARABRAHMA aneb o nehynoucím duchu – původci všehomíra (7:08)

BHAGAVADGÍTA 9. zpěv – RÁDŽAVIDJÁRÁDŽAGUHJAJÓGA aneb o nejvyšším a nejskrytějším poznání Boha .. (9:30)

BHAGAVADGÍTA 10. zpěv – VIBHÚTI aneb o moci a slávě Boha ve světě a o jeho nadsvědskosti (10:48)

BHAGAVADGÍTA 11. zpěv – VIŠVARÚPAJÓGA aneb o Bohu jako veškerenstvu a jeho schopnosti proměňování (14:36)

BHAGAVADGÍTA 12. zpěv – BHAKTI anebo o oddanosti Bohu

BHAGAVADGÍTA 13. zpěv – KŠÉTRA a KŠÉTRADŽŇA anebo o poli či předmětu poznání a znalci ….

BHAGAVADGÍTA 14. zpěv – GUNATRAJA aneb o třech vlastnostech projeveného

BHAGAVADGÍTA 15. zpěv – PURUŚÓTTAMA aneb o Duchu nejvyšším a o stromu poznání

BHAGAVADGÍTA 15. zpěv – PURUŚÓTTAMA aneb o Duchu nejvyšším a o stromu poznání

BHAGAVADGÍTA 16. zpěv – DAIVÁSURA aneb o božských a démonských vlastnostech

BHAGAVADGÍTA 17. zpěv – ŠRADDHATRAJA aneb o trojím druhu oběti

BHAGAVADGÍTA 18. zpěv – MÓKŠA aneb o vysvobození z klamu světa